Bantuan Makanan Prasekolah 2023 Perlu Ditingkatkan Lagi – KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mencadangkan untuk meningkatkan kadar bantuan makanan prasekolah (BMP) di Semenanjung kepada RM2.50 daripada RM2 sekarang. Manakala di Sabah dan Sarawak, kadar BMP diusulkan dinaikkan kepada RM2.75 daripada RM2.25 sekarang.

Menteri Pendidikan, Fadhlina Sidek menjelaskan bahawa KPM telah mengemukakan cadangan kenaikan BMP dalam Belanjawan 2023 kepada Kementerian Kewangan kerana kadar sekarang menunjukkan bahawa murid tidak mendapat nutrisi yang mencukupi untuk tumbesaran mereka. Beliau menyatakan bahawa KPM berjuang untuk memohon peruntukan lebih bagi memastikan nutrisi dan murid yang pergi ke prasekolah mendapat manfaat dengan bantuan makanan yang lebih sihat.

Menurut Fadhlina, pelbagai inisiatif telah diusahakan untuk memperkasakan pendidikan prasekolah, seperti menambah bilangan kelas pada setiap tahun, meningkatkan enrolmen murid, kualiti guru dan pembantu pengurusan murid (PPM) sedang diperhalusi serta diteliti KPM. Beliau juga mencadangkan untuk perluasan sebanyak 118 kelas prasekolah untuk beroperasi di seluruh negara tahun ini termasuk di kawasan miskin bandar, luar bandar dan pedalaman.

Fadhlina menyifatkan tambahan 118 kelas prasekolah itu sebagai luar biasa dan menyatakan bahawa sesi persekolahan dijangka bermula Mac 2023 ini dan kelas-kelas tersebut telah tersedia dari segi infrastruktur, guru dan murid.

Beliau juga menyatakan bahawa KPM telah mengambil konsep “Malaysia Madani” yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai aspirasi dan teras KPM untuk memperkasa pendidikan negara, contohnya dalam isu kemampanan bilik darjah, kurikulum serta kesejahteraan guru dan murid.

Teras utama KPM adalah menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap serta telus, penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti, memberi perhatian kepada isu kemiskinan multidimenasi murid daripada keluarga B40 termasuk dari aspek malnutrisi, peranti dan ruang pembelajaran.

KPM juga memberi perhatian kepada isu keciciran pendidikan serta masalah literasi dan numerasi supaya kesenjangan pendidikan yang wujud dapat dirapatkan. KPM juga memberi fokus kepada kebajikan guru dan memberi tumpuan kepada usaha mengubah suai dan menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif. Serta KPM juga bertujuan untuk meningkatkan keupayaan pendidikan digital di sekolah.

Secara keseluruhannya, KPM mencadangkan kenaikan BMP ini dengan harapan untuk memberikan nutrisi yang lebih baik bagi murid prasekolah dan dengan itu memperkasakan pendidikan prasekolah di Malaysia. KPM juga terus berusaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah melalui pelbagai inisiatif dan usaha yang dijalankan. KPM berharap agar dapat menerima sokongan dari Kementerian Kewangan dalam usaha ini.

Sumber: Sinar Harian

Leave a Comment