Semakan Bajet 2023 Percepat Projek Berimpak Tinggi

Kerajaan Malaysia sedang berusaha untuk mempercepat pelaksanaan projek-projek yang mempunyai impak tinggi dalam semakan semula Bajet 2023. Projek-projek yang menjadi tumpuan adalah projek yang berkaitan dengan jaminan keselamatan makanan, rantaian nilai makanan, tenaga baharu dan teknologi hijau. Menteri Ekonomi, Rafizi Ramli, menyatakan bahawa kerajaan berharap dapat mengekalkan tahap perbelanjaan yang memberi kesan positif bukan sahaja kepada negara, tetapi juga kepada rakyat. Beliau juga menambah bahawa bagi Kementerian Ekonomi yang bertanggungjawab untuk pembangunan projek, pendekatan kita adalah untuk mengenal pasti peluang untuk menambah bilangan projek dalam sektor utama.

Projek-projek yang akan dipercepatkan termasuklah projek jaminan keselamatan makanan yang akan meningkatkan kualiti dan keselamatan makanan di Malaysia. Menurut Berita Harian, projek ini akan difokuskan pada peningkatan kapasiti dan infrastruktur pengeluaran makanan serta pembangunan sistem pengawasan kualiti. Projek rantaian nilai makanan pula akan meningkatkan kualiti dan ketahanan sumber makanan negara serta meningkatkan pengeluaran makanan yang berasaskan lokal.

Selain itu, kerajaan juga akan berusaha untuk meningkatkan penggunaan tenaga baharu yang lebih lestari dan berkesan. Projek-projek tenaga baharu ini akan difokuskan pada pembangunan sistem pengecasan elektrik bagi kenderaan, pembangunan infrastruktur untuk pengecasan elektrik dan pembangunan projek tenaga solar. Projek teknologi hijau pula akan difokuskan pada pembangunan sistem pemulihan tenaga, pembangunan infrastruktur pengurusan sisa dan pembangunan projek pemulihan tenaga.

Pada majlis pelancaran OpenDOSM NextGen, Ketua Perangkawan Negara, Datuk Seri Dr. Mohd Uzir Mahidin menyatakan bahawa OpenDOSM NextGen merupakan kesinambungan usaha pemodenan dan inovasi Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) ke arah pelaksanaan perkhidmatan perangkaan yang berkesan. Platform tersebut menyediakan akses pantas dan mudah bagi data terbuka yang disusun dalam katalog dan dipaparkan dalam bentuk papan pemuka untuk kemudahan pengguna. Ini akan membantu dalam membuat keputusan yang bijak dan tepat bagi pembangunan negara.

Dengan pelaksanaan projek-projek yang dipercepatkan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dan meningkatkan pembangunan negara secara keseluruhan. Ini juga akan membantu dalam mencapai matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan, dijadual membentangkan semula Bajet 2023 di Dewan Rakyat pada 24 Februari 2023 ini. Oleh itu, rakyat diharapkan dapat menantikan dengan sabar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peruntukan yang akan diberikan dalam Bajet 2023.

Leave a Comment