Bantuan PerantiSiswa 2023 Diteruskan Atau Tidak?

Bantuan PerantiSiswa merupakan program kerajaan yang bertujuan untuk menyediakan peranti kepada pelajar daripada keluarga golongan B40 yang bersekolah di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT). Bantuan ini telah diberikan kepada pelajar yang layak pada tahun sebelum-sebelum ini. Walau bagaimanapun, bantuan PerantiSiswa 2023 masih lagi menjadi tanda tanya samada akan diteruskan atau tidak.

Keputusan sama ada program ini akan diteruskan pada tahun ini hanya akan diketahui selepas pembentangan Bajet 2023. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital (KKD), Teo Nie Ching menyatakan bahawa keputusan tersebut bergantung kepada pengumuman Menteri Kewangan.

Sehingga kini, KKD telah menerima sebanyak 63,000 rayuan permohonan daripada pelajar dari seluruh negara. Daripada jumlah itu, sebanyak 25,000 rayuan telah diluluskan dan bakinya masih menunggu keputusan semakan pengesahan daripada institusi masing-masing sama ada pelajar terdiri daripada keluarga B40.

Sementara itu, daripada jumlah agihan peranti, sebanyak 23,435 peranti sudah diterima oleh mahasiswa di negara ini. Pelajar yang menerima peranti ini menyatakan bahawa peranti ini sangat membantu dalam proses pembelajaran mereka, terutamanya dalam mendapatkan maklumat melalui internet dan menyiapkan tugasan.

Pelajar yang sebelum ini terpaksa berebut dengan pelajar lain untuk menggunakan komputer sekolah juga menyatakan bahawa dengan adanya peranti ini, proses belajar mereka menjadi lebih mudah dan tidak perlu lagi ‘berebut’ dengan pelajar lain. Ini merupakan satu kelebihan yang sangat dihargai oleh pelajar-pelajar ini.

Pada masa yang sama, program bantuan PerantiSiswa juga memberi kesan positif kepada institusi pendidikan yang terlibat. Sebelum ini, institusi pendidikan terpaksa menyediakan peranti sendiri untuk pelajar, yang boleh menyebabkan kos yang tinggi dan masalah logistik. Dengan adanya program ini, institusi pendidikan boleh menumpukan perhatian dan dana kepada aspek pendidikan yang lain.

Secara keseluruhannya, program bantuan PerantiSiswa adalah satu inisiatif yang bermanfaat bagi pelajar daripada keluarga golongan B40 dan institusi pendidikan yang terlibat. Keputusan sama ada program ini akan diteruskan pada tahun ini akan ditentukan selepas pembentangan Bajet 2023. Namun, kami secara peribadi berharap bahawa program ini akan terus diteruskan kerana ia memberi manfaat yang besar kepada pelajar dan institusi pendidikan.

Leave a Comment